هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد

توضیحات

هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد
هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد

 

 

قیمت این کاکتوس:  ۲۹ هزار تومان

نحوه ارسال: با باربری

موجودی: تنها یک عدد (عکس ها مربوط به همین گیاه است)

ارسال به سرتاسر کشور

توجه: در صورت نیاز به عکس های بیشتر با ما تماس بگیرید.

هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد

آدرس کانال تلگرام:

kahrobashop@

نیازهای هاورتیا ابلق:

نور: به نور زیاد و نه مستقیم خورشید نیاز دارد. سفیدی و زردی برگها به علت نور زیاد محیط می باشد.

آبیاری: در تابستان آبیاری به خوبی انجام می شود و باید بین دو آبیاری خاک تا حدی خشک شود ولی در زمستان آبیاری را به ماهی یک بار کاهش می دهیم.در هنگام آبیاری باید مراقب باشیم آب در محل تجمع برگها جمع نشود چون باعث پوسیدگی می گردد.

دما: دمای ۴ تا۴۰ درجه سانتی گراد را تحمل می کند ولی زمستان با دمای ۵- در جه سانتی گراد باعث خشک شدن آن می گردد.

خاک: از خاک کاکتوس که سبک و دارای منافذ زیاد و تهویه خوب است استفاده می شود و هر دو سال یک بار باید خاک گلدان عوض شود.

کود: در بهار و تابستان از کود کاکتوس استفاده می شود ولی در پاییز و زمستان که فصل رکود رشد است از کود استفاده نمی کنیم.

تکثیر: در بهار و اوایل تابستان با جدا کردن پاگیاه، قلمه و استفاده از بذر میتوان این گیاه را تکثیر نمود

 

 

 

هاورتیا ابلق (ابلغ) سایز گلدان شش- پر ریشه و در حال رشد