،فات و بیماری ها

 توضیحات درباره کوردلین

Deracaena Sanderiana و کوردیلین Cordyline terminalis ، كه از خانواده Laxmanniaceae می باشد. هر دو با يك شگرد قابل كاشت هست از اين رو توضيح براي يكي كافيست ،  گیاه كردلين داری ۱۵ گونه از گیاهان همیشه سبز نخل مانند به صورت درختچه و درخت با برگهای بسیار زیبا می باشد، گونه مورد نظر بومی جنوب شرقی آسیا بوده و ارتفاع آن در حدود ۱۰۰ سانتی متر مي رسد .

شرایط محیطی مناسب

گیاه کوردیلین به نورمتوسط، گرمای معمولی تا زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت نسبی ۷۰ تا ۹۰ درصد، خاک قلیایی احتیاج دارد. کود مورد نیاز این گیاه رامی توان أز كود كامل به میزان ۳ در هزار  هر دو هفته یک بار از اردیبهشت تا آبان مورد استفاده قرار داد .

 آفات و بیماریها ی گیاه و رفع آنها

لکه های قهوه ای روی ساقه ها و زیر برگ ها توسط حشرات آفت ایجاد می شوند. اگر ماهی یکبار با حشره کش نفوذی سمپاشی کنید علایم بر طرف می گردند.

برگ های زرد و تا رعنکبوتی کوردیلین را با سم کنه کش، آغشته کنید تا علائم فعالیت کنه قرمز بر طرف شود.

روش تکثیر

تكثير از طريق قلمه ، سر شاخه گیاه قبل از زمانی که بیشتر گیاهان را تکثیر می کنید، باید قطع شود. بهتر است تا زمانی که گیاه خیلی بلند نشده، عمل تکثیر را انجام دهید قسمت بالای گیاه را به وسیله قیچی باغبانی به اندازه ۱۰تا ۱۵ سانتی متر، جدا کنید. ابتدا درپودر هورمون ریشه زایی فرو برده و سپس در بستر حاوی کمپوست و پيت ماس قرار دهید. خاک رابه اندازه کافی مرطوب کنید ولی دقت داشته باشید بیش از اندازه آب یاری صورت نگیرد. قلمه ها دردمای ۲۱ درجه سانتی گراد در شرایط نور ر و کافی نگاه دارید. رطوبت گل خانه را تامين نماييد به خصوص در زمان ريشه دهي گياه .