آبیاری آزالیا

معرفی آزالیا (خرزهره هندی) و بررسی نیاز ها و عوارض و بیماری های آن

 

آزالیا  (خرزهره هندی )

این گیاه فوق العاده زیبا به صورت درختچه یا درخت های نسبتاً کوچک است که هم برای تزئین باغ و هم گلخانه به کار می رود. آزالیا به ۲ تا ۳ سال وقت نیاز دارد تا به گل بنشیند در دوره رشد نیاز زیادی به آب دارد. آزالیا در زمانی که گل دارد باید در محل خنک نگهداری شود تا طول زمان ماندگاری گل افزایش یابد و گیاه در این زمان به آب زیادی نیاز دارد.

نيازهای آزلیا ( خرزهره هندی ):

خاک آزلیا ( خرزهره هندی ): آزالیا خاک های اسیدی با pH بین ۴ تا ۵ را ترجیح می دهد و استفاده از”پیت” برای این گیاه بسیار خوب است و باید زهکشی خاک عالی باشد.
نور آزلیا ( خرزهره هندی ): نور متوسط،
دما آزلیا ( خرزهره هندی ): معمولی
آبیاری آزلیا ( خرزهره هندی ): متوسط تا زیاد
رطوبت آزلیا ( خرزهره هندی ): ۷۰ تا ۹۰ درصد
کود آزلیا ( خرزهره هندی ): به میزان ۳ گرم درلیتر، هر هفته، ازفروردین تا شهریور
تکثیر آزلیا ( خرزهره هندی ): از طریق قلمه انجام می گیرد  و قلمه انواعی که در بیرون پرورش داده می شود در ماه های اول تابستان و آنهایی که در گلخانه پرورش داده می شوند در بهار گرفته می شود.

معرفی آزالیا (خرزهره هندی) و بررسی نیاز ها و عوارض و بیماری های آن
معرفی آزالیا (خرزهره هندی) و بررسی نیاز ها و عوارض و بیماری های آن

معرفی آزالیا (خرزهره هندی) و بررسی نیاز ها و عوارض و بیماری های آن

عوارض و بيماريها:

هوای سرد برگ ها گیاه را سیاه می کند.
نور کم محیط یا کلسیم بیش ازحد خاک می تواند برگها را کم رنگ کند. گیاه را به محل پرنورتری ببرید و با آب باران و یا آب حاصله از ذوب برفک یخچال، یا آب جوشیده سرد شده گیاه آزاله را آبیاری کنید تا علایم برطرف شود.
در صورتی که غنچه ها باز نشوند، می توان فهمید که آبیاری زیاد از حد بوده و یا هوای گرم عامل آن است.
برگ های جدید در اثر کمبود مواد غذایی ریز باقی می مانند و گلها هم تشکیل نمی شوند.
مواد براق کننده شیمیایی به گیاه شدت صدمه رسانده و روی برگها لکه های قهوه ای ایجاد می کند.
تامین رطوبت درکاهش کنه ریز قرمز که این علایم را به وجود می آورد، موثر است.
اگر در طول مدت زندگی آزاله، حلقه های سفید رنگی روی برگها ديديد يا برگهای زرد و آغشته به تار عنکبوت مشاهده کردید، با يك سم ارگانيك سمپاشی کنید تا علایم برطرف گردد.

 

معرفی آزالیا (خرزهره هندی) و بررسی نیاز ها و عوارض و بیماری های آن