آبیاری کراسولا موسکوسا

 

شرایط نگهداری کراسولا موسکوسا

کراسولا موسکوسا یک گیاه بسیار اسان و کم توقع برای نگهداری و پرورش است و در طیف گسترده ای از شرایط اب و هوایی رشد میکند رشد بسیار اهسته و کندی دارد.

خاک:

کراسولا موسکوسا به خاکی سبک و متخلخل و فقیر از لحاظ منابع غذایی نیاز دارد مخلوط خاک ساکولنت بستر مناسبی برای کاشت این گیاه است بستر سنگین باعث مسدود شدن مسیر تنفس ریشه و از بین رفتن گیاه میشود

ابیاری :

کراسولا موسکوسا به ابیاری منطم و خاک نه خیلی مرطوب نه خیلی خشک نیاز دارد برای بهار و تابستان که فصول رشد فعال است ابیاری منظم میخواد در این فصول خاک گلدان بین دو ابیاری فاقد رطوبت باشد در پاییز ابیلری را با دقت انجام دهید در این فصل خاک گلدان بین دو ابیاری خشک باشد در زمستان ابیاری را محدود کنید بستر کاشت باید خشک باشد ولی نه انقدر که به ریشه اسیب برسد این گیاه تحمل نسبی در شرایط خشکی دارد

نور:

این گیاه برای رشد بهینه نیازمند دریافت نور است بهترین مکان در منزل پنجره های جنوبی ساختمان است نگخداری این گیاه در سایه عمیق باعث ضعیف شدن و قد کشیدن و باریک شدن ساقه اویز شدن شاخه ها روی گلدان و در نهایت مرگ گیاه میشود در فصول گرم سال مخصوصا تابستان از افتاب مستقیم محافظت شود

کوددهی:

در طول فصل رشد فعال سه هفته یکبار با کودهای مخصوص کاکتوس(کودهای با فرمول پتاس بالا و نیتروژن کم)که شامل همه مواد مغذی و عناصر مورد نیاز گیاه است تغدیه کنید این گیاه در خاکهای فقیر رشد میکند و نیاز به منابع محدودی از کودیاری دارد

کوددهی زیاد باعث ضعف گیاه میشود

نیازهای ویژه:

کراسولا موسکوسا به تهویه خوب و گردش هوای مناسب نیاز دارد هم در مکان نگهداری هم در بستر پس همواره در کف گلدان سنگریزه برای عبور اب بریزید

تقریبا تمام مشکلات در نتیجه ابیاری زیاد، عدم تهویه مناسب* نداشتن زهکشی خوب به ویژه هنگامی که شرایط اب و هوایی خسته کننده، سرد و یا بسیار مرطوب است

بیماریها:

پوسیدگی ریشه و بیماری قارچی که عموما در اثر ابیاری زیاد وعملکرد نامناسب زهکش در تخلیه اب اضافی روی میدهد از افات هم شپشک آردآلود و کنه عنکبوتی میتواند مشکلاتی را برای این گیاه ایجاد کنید