آبیاری گل پامچال

پامچال

گونه های متعدد پامچال بومی مناطق سرد و مرطوب هستند. پامچال در ایران ۶ گونه علفی دائمی زودرس و بهاره دارد که گونه های Primula heterochroma (پامچال الوان، پامچال هفت رنگ یا هفت قبا Primula gaubaeana (پامچال لرستانی یا پامچال آرد آلود )انحصاری ایران هستند.

این گیاه چند ساله است و گلها در گونه های مختلف از نظر شکل و رنگ بسیار زیبا و متنوع می باشند. شرایط زیستی گونه ها بسیار متفاوت است، بعضی از آنها به ویژه نواحی کوهستانی و صخره ها هستند و عده ای در مرداب و نقاط مرطوب و بالاخره برخی در مناطق جنگلی می رویند. این گیاهان به سرما مقاوم میباشند و به عنوان گیاه گلدانی و حاشیه ای استفاده می شوند.

کشت و کار آن به نحوی انجام می شود که گیاه در عید نوروز به گل می رود.

نیاز ها

دما:

پامچال به سرما مقاوم است ولی دمای مناسب برای رشد آن به طور متوسط ۱۵-۱۲ درجه سانتیگراد است و تا زمانی که ۳ تا ۴ جوانه گل دیده شود در دمای ۵ تا ۷ درجه پرورش می دهند و زمانی که جوانه های گل دیده شدند (دی تا اسفند)، می توان در دمای ۱۳درجه پیش رس کرد.

مدت پیش رس کردن بطور معمول بین ۲ تا ۴ هفته است. اگر این عمل پیش از نمایان شدن جوانه های گل انجام شود به تشکیل گل های ضعیف و برگ های زیاد می انجامد. پیش رس کردن در دمای بالاتر از ۱۳ درجه باعث بلند و ضعیف شدن ساقه گل می شود.

نور:

بهترین نور برای گل پامچال نور غیر مستقیم و فیلتر شده است. نور پشت پنجره و هر مکانی که درمعرض تابش نور مستقیم آفتاب نباشد.

نور شدید پنجره جنوبی یا آفتاب به برگها بشدت آسیب میرساند و موجب سوختگی برگهای گیاه میشود. هر چقدر هوای اطراف و محیط قرار گیری گیاه خنک تر باشد و از وسایل گرمایشی منزل دورتر باشد گیاه رشد بهتری خواهد داشت و ماندگاری گلها بالاتر خواهد رفت.در زمستان بهتر است نور کامل ودر فصول گرم سال در مکانی سایه با نور کامل قرارگیرد.

آبیاری و رطوبت:

پامچال علاقه زیادی به آب دارد. خاک گلدان همواره باید مرطوب باشد و هیچگاه خشک نشود. خشکی خاک و بی آبی موجب نابودی گیاه میشود. آب پاشی و غبار پاشی را فراموش نکنید. گیاه را مرتب غبار پاشی کنید. هر چقدر رطوبت نسبی بیشتری به گیاه برسد رشد و ماندگاری گیاه بیشتر خواهد شد.

از نظر رطوبت نسبی، گیاه به رطوبت بالا (۹۰ – ۷۰ درصد) نیاز دارد.

خاک:

بهترین خاک برای نگهداری گل پامچال خاک سبک با قدرت جذب رطوبت بالا و همینطور زهکش مناسب است.

میتوان از آمیخته ای از خاک باغچه(لوم) خاکبرگ کاملا پوسیده و پیتماس به نسبت مساوی استفاده کرد. محیط خاک هر چقدر اسیدی تر باشد رشد گیاه پامچال هم بیشتر میشود.