آفات و بیماری های گیاه

روش تکثیر گل جعفری

 جعفری اغلب از طریق کاشت بذر افزایش می یابد، اما از قلمه آن نیز می توان استفاده کرد که هزینه بیشتری دارد. برای استفاده از قلمه بخش انتهایی شاخساره به طول ۶ -۸ سانتی متر استفاده می شود.

  بذر به صورت مستقیم در محل اصلی  و یا در خزانه کشت می شود. در تهیه نشاء، بذر در اواخر اسفند تا اواخر فروردین کشت می شود و نشاء ظرف مدت دو ماه آماده انتقال می شود. کشت های دیرتر نیز امکان پذیر است ولی باعث ریز شدن گل ها می شود. در روش کاشت مستقیم نیاز به تنک کردن دارد.

  برای تولید گل های درشت، بهتر است گیاه دو بار خزانه شود بدین ترتیب که ابتدا بذر را در یک خزانه کاشته و وقتی گیاه ۴ –۶ برگی شد آن را به خزانه دوم منتقل و با فاصله بیشتر کشت کرد. پس از آنکه گیاه مدتی در خزانه دوم رشد کرد و آب و هوا برای انتقال آن مساعد شد آن را به زمین اصلی منتقل می کنند. در این صورت گل های بسیار مرغوبی تولید می شود.

  گیاه جعفری به صورت مستقیم رشد کرده تا اینکه جوانه گل انتهایی تشکیل شود بعد از تشکیل جوانه گل انتهایی جوانه های جانبی از غالبیت انتهایی آزاد شده و انشعابات جانبی را تشکیل می دهند. در صورتی که بخش انتهایی شاخساره زودتر قطع شود انشعابات جانبی زودتر تشکیل شده و تعداد گل بیشتر با کیفیت بهتر و اندازه یکنواخت ظاهر می گردد.

گلدهی

 گلدهی آن در سراسر تابستان ادامه داشته و تا پائیز به طول می انجامد

آفات و بیماری ها

 از مهم ترین بیماری های آن پژمردگی، بوته میری، بلایت ناشی از بوتریتیس، پوسیدگی ریشه و ساقه و بیماری های برگی و از آفات ممهم آن کنه است که با استفاده از سموم قارچ کش و کنه کش می توان آن ها را کنترل کرد.

لیسیانتوس

تعداد گلبرگ ها متغیر است و برخی از انواع مدرن و امروزی گلبرگهای بیشتری نسبت به انواع قدیمی دارند. فصل گلدهی از اوایل تابستان تا اواخر تابستان است. بعد از بریدن گلها و گذاشتن آنها در گلدان، حدود ۳_۲ هفته گلها دوام می آورند و به اصطلاح عمر گلدانی قابل توجهی دارند. از اسامی انگلیسی این گیاه می توان به این موارد اشاره کرد:Lisianthus, Texas Bluebell, Prairie Gentian, Tulip Gentian, Gentian

در پرورش گلخانه ای و برای جلوگیری از خم شدن ساقه های گل این گیاه نوعی سیم کشی و نوار کشی را در سطح بستر کاشت این گیاهان انجام می دهند. این توری های سیمی در چند سطح و ارتفاع مختلف قرار میگیرند و ساقه های گیاه از بین منافذ آنان رد می شود تا از خم شدن آنان جلوگیری شود. چنین سیستمی در گلخانه های میخک نیز بکارگرفته میشود.

گونه‌های گیاهی لیسیانتوس

از بین گونه های گیاهی لیسیانتوس دو گونه بیشتر از سایرین محبوبیت دارند با نام های E.eussellianum وE. exaltatum  که این نام علمی مترادف با E. grandiflorum  نیز می باشد. گونه E. russellianum نمونه ای است که بیشتر از گونه دیگر مورد کشت و کار قرار گرفته است و امروزه نمونه های اصلاح نژاد شده و دورگه آن در دنیای گلها و گیاهان زینتی مورد کشت و کار قرار گرفته است.

 

 

آفات و بـیماری :

از بیماری های قارچی این گیاه می توان به بلایت بوترتیس – Botrytis blight

سفیدک دروغین-Downy mildew

پوسیدگی ساقه فوزاریومی-Fusarium stem rot

پژمردگی فوزاریوم- Fusarium wilt

پوسیدگی ساقه ریزوکتونیا- Rhizoctonia stem rot

و پوسیدگی ریشه پیتیوم-Pythium root rot

اشاره کرد. بیماری های ویروسی نیز گاهی برای این گیاه مشکل ساز می شوند. این بیماریها موجب می شوند که گیاه کوتاه قامت ، برگها زرد – سبز و گلها کوچک و بدشکل بشوند و یا اصلا گلی شکل نمی گیرد . راه درمانی برای بیماریهای ویروسی نیست و فقط باید گیاهان آلوده را حذف کرد.