ابیاری گل ناز یخی

گل ناز یخی

گل یخ کوچک بومی آفریقای جنوبی گونه ای گوشتی و چند ساله است که در فضای سبز جنوب ایران به وفور کاربرد دارد. به عنوان گیاه پوششی مقاوم، گلدار، چندساله و علفی شناخته شده است. در ایران آن را با نام ناز یخی نیز معرفی کرده اند. گل یخی به گرما و خشکی مقاوم است. گل هایی به رنگ صورتی روشن، سفید و قرمز دارد که در طول سال از آنها پوشیده شده است. گل های منفرد تا دسته ای در زاویه برگ ها پدید آمده و به طور کلی در روز باز می شوند، قطر هر کدام از آنها ۲/۵ cm است. برگ ها، براق، قلبی شکل تا نیزه ای و دارای درازایی به میزان ۳cm هستند. میوه آن فندقه است و کمی بیش از ۱cm طول دارد. ریشه ها گوشتی و ضخیم هستند. ساقه ها چهارگوش تا دایره ای بوده و به طول ۶۰ cm، به صورت مسطح روی زمین، می رسند.

نیازها

خاک: این گیاه از نظر خاک بسیار کم توقع است و تقریبا در همه خاکی رشد میک ند. لازم است خاك دارای زهکشی خوبی باشد تا آب از منافذ عبور کند و خاک بعد از آبیاری خیس باقی نماند . برای این منظور می توان  از ترکیب خاک لوم و ماسه وخاک برگ استفاده کرد.

کوددهی :  در صورتی که کوددهی زیاد باشد گیاه رشد رویشی خواهد داشت و گلدهی کمتر به همین دلیل بهتر این است که غلظت کم کود  و در بازه ی زمانی بیشتری استفاده شود . مثلا دو بار در فصل رشد (اول بهار و اول تابستان).

نور :  به محیطی با نور کامل نیاز دارد  و  یا سایه ی کم، نور کم می تواند بر گلدهی و باز نشدن غنچه ها موثر باشد

آبیاری :  نباید زیاد آبیاری شود ، نکته قابل توجه این است که این گل در صورتیکه دارای خاک همیشه مرطوب و خیس باشد به مرور زرد رنگ شده و پس از پوسیدگی ریشه ها و ساقه ها از بین میرود . بنابراین به هنگام آبیاری  باید خاک تا حدود یک سانت خشک باشد . بهترین حالت آبیاری به صورت منظم و هر هفته می باشد (خصوصا در مناطق بسیار گرم)

دما : این گیاه بسیار مقاوم بوده  و سرما تازير ١٠ تحمل کند، اما در تابستان و هوای گرم  بهتر است گیاه بعد از ظهرها در سایه کم باشد  و در زمستان در جایی حدود ۱۵ درجه و نور کامل تا  کم و بیش به گلدهی ادامه دهد.

تکثیر

با دو روش قلمه و بذر صورت میگیرد :
قلمه : یک ساقه حدود ده سانت از گیاه جدا کنید .برگهایش را جدا کرده به جز چند برگ در سر ساقه، ساقه را تا سه سانت در خاک مناسب بگذارید  و به صورت منظم اما نه زیاد آبیاری کنید تا زمانیکه ریشه دهد (حدود سه هفته) بعد از آن میتوانید گیاه را آرام از نور کم تا نور  کامل عادت دهید.

بذر : زمان کاشت آن اواخر زمستان می باشد . بذر را در ۲۰ سانتی متری در زیر خاک مناسب قرار دهید و نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که تا زمانیکه بذر جوانه نزده آبیاری به صورت آب پاشی بروی خاک انجام شود تا بذر جابه جا نشود بعد از آن می توانید آبیاری معمولی انجام دهید.