تاثیرگل و گیاه بر رفتار انسان

تاثیر رنگ گل ها

زندگی انسان همواره با طبیعت همراه بوده و روح و روان انسان ها با نزدیک شدن به طبیعت و دیدن زیبایی های آن به وجد می آید. در این بین کاشتن گل و گیاه و یا دریافت هدایایی مانند گل می تواند بیش از هر چیز شادی و طراوت را به انسان هدیه دهد. رنگ گل ها نیز بسیار اهمیت دارد. گل هایی با رنگ های ملایم، صورتی، بنفش سفید و … باعث آرامش و احساس امنیت می شوند. گل هایی با رنگ های گرم و تند چون قرمز، زرد، نارنجی و … حس سرزندگی و هیجان را در فرد موجب می شوند.

در بررسی های گوناگونی که توسط پژوهشگران در سراسر دنیا انجام شده، مشخص شده که خریدن گل، نگاه کردن گل یا کاشتن آن ، باعث بروز احساس مثبت اندیشی، شادی، دوری از اندوه و آرامش می شود. با نگاه کردن به گل یا بوییدن گلی معطر، رفتارهای نامتعادل افراد به طور چشم گیری متعادل و آرام می شود و باعث اتصال عصبی مثبت در مغز می گردد.

تاثیر گل ها در رفتار انسان ها

وقتی به فردی گلی را هدیه می دهید، اولین تغییری که درچهره ی او مشاهده می نمایید، لبخند است و احساس آرامش. پژوهش گران توصیه می نمایند تا همواره یک شاخه گل یا گلدان کوچک گل در معرض دید خود قرار دهید. طبق یافته های جدید، گل و گیاه نه تنها بر احساسات شخصی افراد بلکه روی رفتارهای برونی و اجتماعی افراد نیز مؤثر است.

بنابراین فضاسازی منزل و یا محل کار باید به گونه ای باشد که گل و گیاه به خوبی در معرض دید افراد قرار بگیرد و بخشی از فضا به آنها اختصاص داده شود. فضای اختصاص داده شده به گل ها را میتوان با استفاده از چند شاخه گل در گلدان کاشتن گل در ایوان گذاشتن گلدان ها پشت پنجره ها در ورودی منزل و اتاق خواب ایجاد کرد. گذاشتن گل جلوی در ورودی باعث خوش آمد گویی به میهمان و گذاشتن گل و گلدان رو به روی گوشه های تیز باعث از بین رفتن انرژی منفی آن گوشه های تیز می شود .