تکثیرگیاه لیسیانتوس

تکثیر لیسیانتوس 

آسانترین راه تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر است. بذرهای این گیاه را در سطح بستر کاشت پخش می کنیم. از پیت ماس + ورمی کولایت و یا پرلیت و یا هر ترکیب سبک دیگری که توانایی حفظ مقداری رطوبت را دارد می توان برای کاشت بذرها استفاده کرد. بذرها را نباید با خاک پوشاند زیرا به وجود نور (به شکل بهینه ۵  ساعت نور در محیط) برای جوانه زنی نیاز دارد. می توان سطح گلدان را با لایه ای پلاستیک شفاف پوشاند و گلدان را در مکانی روشن اما به دور از نور مستقیم آفتاب قرار داد. اگر در محیط داخل خانه و در طی زمستان نسبت به کاشت بذرها اقدام کردید می توان از نور مصنوعی استفاده کرد بدین صورت که از لامپهای مهتابی که در فاصله حدود ۵ سانتیمتری از سطح کاشت قرار گرفته اند به مدت ۱۶ ساعت در طی روز استفاده کرد.

دمای مناسب برای جوانه زنی بذرها:

دمای ۲۴_۲۰ درجه به جوانه زنی بذرها کمک می کند.اما بعد از اینکه بذرها جوانه زدند بهتر است اول : پلاستیک موجود بر روی سطح گلدان را برداشت و دوم : گلدان محتوی گیاهان جوان را به مکانی با  دمای ۱۸_۱۵ درجه منتقل کرد زیرا دمای بیشتر و محیط گرم بخصوص در فصل هایی از سال که هنوز نور کم است و به اصطلاح روزها کوتاه هستند ، می تواند موجب رشد نامناسب گیاهان جوان و بلند شدن بیش از اندازه آنان شود. البته نباید اجازه داد که دما به کمتر از ۱۵ درجه نزول کند. برای آبیاری نیز میتوان از زمان کاشت بذرها تا زمان سبز کردن آنان از روش غبارپاشی آب استفاده کرد تا بذرها در سطح خاک جابجا نشوند.

نکته:

در بهترین شرایط رشد، جوانه زنی بذرها در حدود دو هفته طول میکشد.  بعد از جوانه زنی بذرها و ظاهر شدن چند برگ می توان برنامه کوددهی گیاهان جوان را بخصوص با کودهایی که حاوی کلسیم هستند شروع کرد مثلا فرمول ۱۳-۲-۱۳ البته با نصف غلظت معمول.

کاشتن گیاه در فضای آزاد:

اگر می خواهید که گیاه را در فضای آزاد بکارید باید صبر کنید که خطر آخرین سرمای بهاره نیز برطرف بشود. و بعد نسبت به کاشت بذرها در خاک باغچه اقدام کنید. از زمان کاشت تا گلدهی حدود ۵_۴ ماه میتواند طول بکشد. بنابراین می توان با کاشتن بذرها ۸_۶ هفته قبل از اتمام زمستان در محیط محافظت شده و درون خانه ، گلدهی آنان را در فضای باز جلو انداخت . گیاهان کوچک در فضای خانه از بذرها می‌رویند و بزرگ می‌شوند و سپس بعد از فرارسیدن بهار و رفع سرمای دیررس بهاره نسبت به انتقال این گیاهان جوان به محیط بیرون اقدام می کنیم. گیاهان جوان در زمان انتقل باید حداقل ۴_۳ جفت برگ داشته باشند.

نکته:

البته توجه داشته باشید که اصولا لیسیانتوس به جابجا شدن حساس است بنابراین بهتر است که از همان ابتدا گیاهان را در گلدانهای کوچک و مستقل تکثیر کرد و کاشت تا در زمان درآوردن از بستر کاشت اولیه و انتقال به بستر باغچه یا گلدانهای بزرگتر، ریشه های این گیاه کمتر آسیب ببیند. همچنین اگر تمایل دارید که این گیاهان را در گلدان بکارید باید بدانید که گلدانهایی که ۱۵ سانتیمتر عمق دارند برای این گیاه کافی هستند و گلدانهایی که بسیار بزرگتر از این حد هستند  مانع از  گلدهی مناسب این گیاهان می شوند.  بذرهای گیاه را می توان جمع آوری کرد و در سال بعد از آنها برای تکثیر این گیاه استفاده کرد . فقط زمانی نسبت به جمع آوری بذرها اقدام کنید که میوه ها خشک و قهوه ای رنگ شده باشند.