تکثیر قلمه پاشنه دار

معرفی روش های تکثیر پوتوس:

۱– قلمه زدن

بهترین راه تکثیر آن قلمه زدن است. قلمه زنی در بهار انجام می شود و اندازه قلمه ها باید حدودا ۱۵ سانتی متر و حاوی سه گره باشند.و فقط دو برگ در قسمت انتهایی قلمه برای عمل فتوسنتز باقی گزاسته و بقیه را بکنید
. قلمه ها را در همان گلدانی که میخواهید پتوس را در آن نگهدارید قرار دهید چون قلمه ها پس از ریشه دار شدن به تنش هایی مانند جابه جایی حساس می شوند.
ریشه دادن قلمه ها تقریبا سه – چهار هفته زمان می برد. هر چند بهار مناسبترین زمان برای ازدیاد پوتوس است اما درداخل آپارتمان هر زمانی می‏توان آن را تکثیر نمود. بهترین درجه حرارت برای ریشه‏ زایی قلمه‏ ها ۲۱ درجه سانتی‏گراد است.گلدان حاوی قلمه را در مکانی سایه با نور محیطی قرار دهید و رطوبت خاک را تامین کنید

۲-تکثیر قلمه پاشنه دار 

روش دیگر تکثیر قلمه پاشنه دار است .قلمه ها باید حاوی یک برگ برای فتوسنتز باشد و به نحوی روی سطح خاک قرار دهید که گره با خاک نرم و مرطوب تماس داشته باشد هر روز سطح خاک را مرطوب کنید تا ریشه  .

۳– تقسیم ریشه 

روش دیگر تکثیر تقسیم ریشه است که بهترین زمان در بهار و هنگام تعویض گلدان گیاهی که خیلی حجیم شده انجام میشود.

یکی دیگر از راه های تکثیر ان این است که اطراف ریشه های فرعی ان بسته خاک قرار داد.

۴-خواباندن ساقه

روش خواباندن ساقه یکی دیگر از روشهای تکثیر پوتوس است

قلمه های پتوس به راحتی داخل اب هم ریشه میزند اگر داخل اب ریشه دار کردین قد ریشه به دو سانت رسید داخل خاک منتقل کنید.

درست کردن قیم برای پوتوس:

پوتوس احتیاج به قیم دارد. برای اینکه گیاه به صورت بالارونده تربیت شود بهتر است آن را به نخ ببندید. یکی از روشهای معمول برای حفظ زیبایی و استحکام این گیاه استفاده از قیم‌های خزه‏‌دار است.

برای درست کردن این نوع قیمها به این صورت عمل کنید:
قبل از اینکه خاک تهیه شده را در گلدان بریزید لوله‏‌ای رادر گلدان قرار دهید ، خاک را به گلدان اضافه نموده و قسمتی از لوله را که خارج از خاک است با خزه بپوشانید.
برای اینکه خزه روی قیم محکم شود دور آن را با نخ بافتنی بپیچید. هر وقت که پوتوس را کاشتید ساقه اصلی‏‌اش را به خزه ببندید.
درموقع آبیاری آب را روی خزه بریزید، ساقه پوتوس را در محلهایی که روی خزه قرار دارد ریشه می‏زند، این ریشه‏‌ها سبب رشد بهتر و استحکام ساقه می‏گردد.