جوانه زنی

توضیحات درباره گیاه سینره

سینره گیاهی گلدار از خانواده asteraceaeاست .سینره گیاهی چند ساله است اما به دلیل کاهش میزان گلدهی گیاهی یکساله محسوب میشود.

سینره انواع مختلف دارد که میتوان انها را در ۳گروه

۱*سینره با گلهای درشت به ارتفاع۴۰تا۵۰سانت

۲*سینره با گلهای ستاره ای به ارتفاع ۴۰تا۷۰سانت

۳*سینره با گلهای ستاره ای با ارتفاع ۴۰سانت(پاکوتاه)

طبقه بندی کرد.

بعضی واریته های سینره علاوه بر رنگ گلبرگ حلقه ای سفید رنگ مرکز گل را فرا گرفته است و موجب دو رنگ شدن گلبرگها شده است. روزهای کوتاه به گلدهی این گیاه کمک میکند و به همین دلیل یکی از گیاهانی است که در اواخر فصل زمستان و یا اوایل بهار گلهای ان میتواند زینت بخش خانه ها و همچنین سفره های هفت سین باشد. برگها نسبتا قلبی شکل و بزرگ و سطح انان کرکدار و کمی زبر به نظر میرسد.

اگر چه نام علمی این گیاه در برخی متون cineraria grandiflora معرفی شده که بومی افریقای جنوبی است.اما امروزه نام pericallis htbeida که بومی جزایر قناری است برای این گیاه در نظر گرفته شده است. برخی گیاهشناسان جنس این گیاه را senecio cruentus معرفی میکنند و شاید به همین دلیل است که گاهی این گیاه تحت نام تجاری senetti به فروش میرسد.

تکثیر سینره

بذرها را میتوان در خاکی سبک همانند مخلوط ۲قسمت خاک برگ + بهتر است برای ابیاری از ابفشان استفاده کر. دمای مناسب برای جوانه زنی ۲۰-۲۲درجه سانتی گراد جوانه زنی در حدود یک هفته طول میکشد .در زمان جوانه زنی رطوبت محیط به میزان ۱۰۰درصد و بعد از ظهور گیاهچه ها به میزان ۴۰-۷۰٫

بعد از جوانه زنی دمای ۱۸-۲۱و بعد از ظهور اولین برگها دمای ۱۵-۱۷درجه مناسب است. بعد از انکه نهالهای کوچک ۴-۶برگی شد میتوان انها را به گلدانهای مستقل منتقل کر. در زمان انتقال دمای ۱۸-۲۰درجه به مدت دو هفته مناسب است اما با ادامه رشد گیاهانی که ۸-۱۰برگ دارند به تدریج وارد مرحله گلدهی و تشکیل جوانه های گل میشود که در این مراحل دمای ۱۰درجه سانتی گراد به مدت ۴-۵هفته کافی است و محیط گرم از جمله دلایل عدم تولید گلهای با کیفیت در این گیاه میشو.د بعد از شکل گیری غنچه های گل دما افزایش می یابد.