خم کردن شاخه های بزرگ با بریدن در بنسای چین

خم کردن شاخه های بزرگ با بریدن

تکنیک خم کردن شاخه های بزرگ با بریدن شاخه این تکنیک در سبک بونسای چین کاربرد دارد در جنوب چین برای طراحی بونسای عموما از تکنیک برش و پیوند زیاد استفاده می کنند.

اساتید بونسای جنوب چین در شرایط آب و هوایی گرم و همیشه مرطوب که درخت در تمام طول سال رشد می کنند از تکنیک برش شاخه های ضخیم برای خم استفاده می کنند و این روش و تکنیک را در گونه های خاصی از درختان استفاده می کنند که رشد خوبی در طی سال دارند.

استاد بونسای آقای وانگ در تصاویر زیر مراحل کار نشان می دهد برای خم کردن شاخه بزرگ با برش شاخه در محل منظور یک برش به شکل V در عرض شاخه توسط اره ایجاد می کند سپس شاخه برش داده شد با کشش در موقعیت قرار گرفته و سپس با پلاستیک پیوند پوشانده می شود و توسط سیم و پیچ و قلاب چپ و راست تنگ و محکم می شود.

زمان برش شاخه های بزرگ در فصل بهار است ضمناً درخت انتخاب شده باید رشد سریع داشته باشد وضعیت نباشد تا در یک فصل رشد جای بریده شده به هم جوش بخورد و باید در انتها یادآوری می شود که این تکنیک فقط در سبک بونسای چین استفاده می کنند و در سبک بونسای ژاپن کمتر استفاده می شود چون اثر زخم پیوند و برش در بونسای ژاپن اثری نازیبا وبدور از زیبا شناسی بونسای ژاپن است.

مرحله اول

انتخاب مکان برش برای خم شاخه وبرش به شکل V برش باید صاف و یکنواخت باشد.

مرحله دوم

ایجاد برش V تا نیمه شاخه بزرگ تکنیک خم کردن شاخه های بزرگ در درختان با رشد سریع و در مناطق با هوای مرطوب مناسب است.

مرحله سوم

خم کردن شاخه بزرگ دقت کافی باید کرد که برش صاف باشد که دو قسمت شکل V به آسانی به روی هم خوابیده شده باشد.

مرحله چهارم

قسمت برش را با پلاستیک پیوند یا آلومینیم پشت چسپ دار می پوشانند و با سیم و پیچ چپ و راست شاخه را به پایین کشیده و محکم می کنند.