دما و خاک

شـرایـط نگـهـداری گیاه هویا – کارنوزا

دمـا :

دمای مناسب در طی فصل رشد این گیاه ۲۴_۱۸ درجه سانتیگراد است و دما نباید از ۱۶ درجه پایین تر بیاید. برخی از پرورش دهندگان نیز دمای ۲۲ درجه در طی روز و ۱۶ درجه در طی شب را در فصول رشد این گیاه مناسب دانسته اند. البته در طی زمستان که رشد این گیاه آهسته شده است دما می تواند کمتر باشد اما هرگز اجازه ندهید که دما به کمتر از ۱۲ درجه سانتیگراد نزول کند.  هوای سرد منجر به پژمردگی ، کم رنگ شدن برگها و حتی سیاه شدن آنان می شود.

در طی فصل سرد گیاه هویا را از منابع گرمایی مانند شوفاژ و یا بخاری و … دور نگه دارید.حرارت این منابع منجر به خشک شدن برگسار و زیرش غنچه های گل می شود. در طی تابستان نیز به شرط وجود مکانی سایه و همچنین آبیاری مناسب ، این گیاه می تواند دما را تا ۳۰ درجه سانتیگراد نیز تحمل کند.

خـاک:

خاک گلدان را بهتر است سبک با زهکش خوب انتخاب کرد بنابراین بکارگیری دو قسمت پیت موس + یک قسمت پرلایت به همراه یک قسمت خاک معمولی ضدعفونی شده و یک قسمت خاک برگ مرغوب و خوب پوسیده شده
و یا دو قسمت پیت موس + دو قسمت خاک معمولی(ضدعفونی شده) + یک قسمت ورمی کولایت + یک قسمت پرلایت محیط خوبی برای رشد این گیاه ایجاد می کند. همچنین اگر موادی همانند پیت موس و یا پرلایت و ورمی کولایت را در اختیار ندارید می توانید از مخلوط خاک برگ مرغوب و پوسیده + خاک معمولی + ماسه شسته برای این گیاه استفاده کنید. گلدان را هر ۳_۲ سال یکبار و اوایل بهار تعویض کنید.

نیازی به تعویض سالانه گلدان نیست زیرا اگر تراکم ریشه های این گیاه در گلدان بیشتر باشد، گلدهی نیز بهتر انجام میشود. همچنین زمانی که گلدان را بزرگتر می کنید فقط کافی است که قطر دهانه آن در حدود ۵ سانتیمتر از گلدان قبلی بزرگتر باشد. هرگز گلدان این گیاه را زمانی که گل دارد عوض نکنید. برای کوددهی نیز می توانید در طی بهار و تابستان هر دو هفته یکبار با کودهای با فرمول ۱۰ ۱۰ ۱۰ استفاده کنید. در اواخر پاییز و در طی زمستان به گیاه کود ندهید.