روش آبیاری لیلیوم

لیلیوم

لیلیوم گیاهی پیاز دار است که شامل گونه های اوربیت، اوربیتال وغیره می باشد و از گونه بومی ایران می توان سوسن چهلچراغ را نام برد. این گیاه را می توان به راحتی نگه داری و تکثیر کرد و در کل گیاه بسیار کم توقعی است و می توان به راحتی ان را هم در هوای ازاد و هم در داخل اپارتمان به راحتی پرورش داد و پیاز این گیاه نسبات به سرما و یخ بندان بسیار مقاوم است. طول دوره رشد این گیاه حدود ۷۰-۱۲۰ روز می باشد و ارتفاع ان به۷۵-۱۳۰ سانت می رسد. گل های این گیاه در رنگ های بسیار زیاد و جذابی وجود دارد بعضی گونه ها دارای بوی بسیار شدید و مطبوئی است .میزان عطر در برخی گونه ها بیشتر و در برخی کمتر است و حتی برخی گونه ها عطر قابل توجهی تولید نمی کنند. پیاز های بالغ می توانند ۷-۱۵ غنچه تولید کنند که قطر دهانه هر گل به ۱۶-۲۰ سانت و حتی بیشتر نیز می رسد. کیفیت گل ها و تعداد ان ها به بزرگی پیاز، غنی بودن خاک و تغذیه گیاه بستگی دارد.

پیاز گل لیلیوم را به دو طریق می توان کاشت

کاشت پیاز در گلدان:

برای کاشت پیاز ها در گلدان بایستی پیاز ها را در عمق ۳-۵ سانت در گلدانی به ارتفای حداقل ۲۰و قطر ۱۰ سانت کاشته شود.

کاشت پیاز در باغچه:

باید پیاز ها را در عمق ۷-۱۵ سانت خاک و در محلی نیمه سایه بکارید تا همه ساله شاهد گل های زیبای ان باشید .

تکثیر پیاز :

لیلیوم را می توان از طریق جدا کردن پیاز چه ها . جدا کردن فلس های پیاز و بذر تکثیر کرد.

شرایط نگهداری لیلیوم

میزان ابیاری :

همیشه باید خاک را مرطوب نگه داشت و هر وقت که سطح خاک خشک شد گیاه را ابیاری کرد .

خاک مناسب:

ترکیبی است از یک قسمت خاک باغچه+یک قسمت شن و ماسه + دو قسمت کمپوست یا خاک برگ

کود و تغذیه:

بهترین کود برای لیلیوم در طول دوره رشد کریستاکول سبز و در زمان ظهور غنچه کریستاکول قرمز است /هر ۱۰ ردز یک بار/البته از کود های کامل هم می توان استفاده کرد.