روش تکثیر آدنیوم

 

آدنیوم

ادنیوم بومی مناطق گرمسیر و از خانواده ی خرزهره  می باشد. گیاه ادنیوم گیاهی گوشتی است با  ساقه های متورم زیبا با توانایی ذخیره ی اب . همان طور که از اسم خرزهره پیداست این خانواده کمی سمی بوده و بهتر است  بچه های کوچک و حیوانات خانگی خیلی در معرضشان  نباشند.

معرفی گیاه آدنیوم به همراه بیان نیاز ها و شرایط نگهداری و تکثیر آن
معرفی گیاه آدنیوم به همراه بیان نیاز ها و شرایط نگهداری و تکثیر آن

نیارها

آب ادنیوم : به نظر می رسد مثل اکثر گیاهانی که در اپارتمان نگهداری می کنیم بصورت هفته ایی ۲ بار کافی باشد.  بهتر است پای گیاه خیس نباشد و بعد اقدام به ابیاری کنیم. در زمستان  حتما اب کمتری بدهیم تا دچار پوسیدگی و رشد نحیف گونه ی گیاه نگردیم.

نور ادنیوم : اگه دلتان  می خواهد گیاه آدنیوم  به گل بنشیند، نور آفتاب را به گیاهتان برسانید. مکان های کم نور و آپارتمانی باعث می شود ساقه های گیاه بلند و باریک و علفی شکل شوند  و گیاه هم نتواند به گل بنشیند.

دما ادنیوم : آدنیوم یک گیاه گرمسیری می باشد پس نیاز دمایی بالایی می طلبد و از سرما خیلی خوشش نمی اید. پس دمای منزلتان برایش مطلوب می باشد. از بین اعداد و ارقام هم می توان حداقل ۱۴-۱۵ تا ۳۰-۳۲ را بیان کرد.

خاک ادنیوم : خاک ادنیوم باید دارای زهکش خوب باشد تا از ماندن اب جلوگیری شود وتهویه بخوبی انجام شود. بهتر است که ترکیبی از شن ، ماسه ، کود پوسیده شده(حتما پوسیده)،خاک برگ  باشد.

 

معرفی گیاه آدنیوم به همراه بیان نیاز ها و شرایط نگهداری و تکثیر آن
معرفی گیاه آدنیوم به همراه بیان نیاز ها و شرایط نگهداری و تکثیر آن

معرفی گیاه آدنیوم به همراه بیان نیاز ها و شرایط نگهداری و تکثیر آن

روش تکثیر ادنیوم : تکثیر ادنیوم به چند روش انجام می شود: تکثیر با بذر و قلمه. البته ممکن است که بعضی ها با روش هایی چون کشت بافت و.. هم انجام دهند اما ما روش اقتصادی و مرسوم در ایران را  بیان می کنیم. البته باید بیان کرد که این گیاه (ادنیوم) را پیوند هم می زنند که ما جز روش تکثیر عنوان نمی کنیم .در پیوند زنی ادنیوم این نکته را در نظر می گیرند که واریته ایی که به بیماری ها مقاومتر است را به عنوان پایه و واریته ایی که دارایی گل بهتر و زیباتری است را به عنوان پیوندک انتخاب می کنند که ترکیب این دو باهم یک گیاه همه چی تمام بشود.