سینره

افات و بیماری ها

سینره به عنوان گیاه یک ساله مورد استفاده قرار میگیرد و احتمال کمی وجود دارد که افات و بیماری خاصی در طی چند ماه نگهداری از ان در داخل منزل مشکل خاصی را ایجاد کند. از افات احتمالی این گیاه میتوان به شته .مگس سفید .معدنچی برگ ،تریپس اشاره کرد. این افات به دلیل مصرف شیره گیاه و بسته به شدت فعالیت انها بر روی گیاه میتوانند موجب کاهش رشد ، عدم شکل گیری برگها و یا غنچه های گل، ریزش برگهای جوان و یا ریزش غنچه های گل، زردی برگسار و بد رنگ و بد شکل شدن گل ها شوند.

لکه برگی الترناریا :

بیماری قارچی است که موجب بروز لکه های قهوه ای تیره بر روی برگها میشود. جلوگیری از ابیاری پیش از اندازه ، خیس شدن برگها در طی ابیاری و تهویه مناسب مکان نگهداری از جمله راههای جلوگیری از شیوع این بیماری است.

سفیدک پودری :

موجب بروز لکه های سفیر رنگ بر روی برگها میشود. خشک ماندن سطح برگسار در زمان ابیاری برای جلوگیری از شیوع این بیماری مهم است.

پوسیدگی ریشه و طوقه موجب پوسیدن ساقه از سطح خاک میشود گیاه پژمرده شده ولکه هایی روی برگ ایجاد میشود لکه ها به هم پیوسته و تمامی برگ را در برگرفته و موجب ریزش انان می شود. بکار گیری بستر کاشت ضد عفونی یکی از مهمترین عوانل جلوگیری از شیوع این بیماری است.

بیماری زنگ موجب بروز لکه های زرد رنگ بر روی پهنه برگ میشود که لکه ها متورم شده موجب بد شکلی ظاهر برگ می شود .

بیماری ویروسی موجب بروز لکه ها و خطوط زرد رنگ بر روی برگها می شود. گیاه ممکن است بد شکل و کوتاه قامت شود. رگبرگ ها در پهنه برگ از بین میروند و ممکن است تمامی گیاه نیز از بین برود از بین بردن گیاه الوده تنها راه مبارزه با این بیماری است.

توضیحات درباره گیاه سینره

سینره گیاهی گلدار از خانواده asteraceaeاست .سینره گیاهی چند ساله است اما به دلیل کاهش میزان گلدهی گیاهی یکساله محسوب میشود.

سینره انواع مختلف دارد که میتوان انها را در ۳گروه

۱*سینره با گلهای درشت به ارتفاع۴۰تا۵۰سانت

۲*سینره با گلهای ستاره ای به ارتفاع ۴۰تا۷۰سانت

۳*سینره با گلهای ستاره ای با ارتفاع ۴۰سانت(پاکوتاه)

طبقه بندی کرد.

بعضی واریته های سینره علاوه بر رنگ گلبرگ حلقه ای سفید رنگ مرکز گل را فرا گرفته است و موجب دو رنگ شدن گلبرگها شده است. روزهای کوتاه به گلدهی این گیاه کمک میکند و به همین دلیل یکی از گیاهانی است که در اواخر فصل زمستان و یا اوایل بهار گلهای ان میتواند زینت بخش خانه ها و همچنین سفره های هفت سین باشد. برگها نسبتا قلبی شکل و بزرگ و سطح انان کرکدار و کمی زبر به نظر میرسد.

اگر چه نام علمی این گیاه در برخی متون cineraria grandiflora معرفی شده که بومی افریقای جنوبی است.اما امروزه نام pericallis htbeida که بومی جزایر قناری است برای این گیاه در نظر گرفته شده است. برخی گیاهشناسان جنس این گیاه را senecio cruentus معرفی میکنند و شاید به همین دلیل است که گاهی این گیاه تحت نام تجاری senetti به فروش میرسد.

تکثیر سینره

بذرها را میتوان در خاکی سبک همانند مخلوط ۲قسمت خاک برگ + بهتر است برای ابیاری از ابفشان استفاده کر. دمای مناسب برای جوانه زنی ۲۰-۲۲درجه سانتی گراد جوانه زنی در حدود یک هفته طول میکشد .در زمان جوانه زنی رطوبت محیط به میزان ۱۰۰درصد و بعد از ظهور گیاهچه ها به میزان ۴۰-۷۰٫

بعد از جوانه زنی دمای ۱۸-۲۱و بعد از ظهور اولین برگها دمای ۱۵-۱۷درجه مناسب است. بعد از انکه نهالهای کوچک ۴-۶برگی شد میتوان انها را به گلدانهای مستقل منتقل کر. در زمان انتقال دمای ۱۸-۲۰درجه به مدت دو هفته مناسب است اما با ادامه رشد گیاهانی که ۸-۱۰برگ دارند به تدریج وارد مرحله گلدهی و تشکیل جوانه های گل میشود که در این مراحل دمای ۱۰درجه سانتی گراد به مدت ۴-۵هفته کافی است و محیط گرم از جمله دلایل عدم تولید گلهای با کیفیت در این گیاه میشو.د بعد از شکل گیری غنچه های گل دما افزایش می یابد.