انواع روش تکثیر هیپوئستس : از طریق قلمه، روش ریشه دهی ، از طریق کاشت بذر

تکثیر هیپوئستس :

از طریق قلمه :

برای تکثیر این گیاه از اواسط بهار تا وایل پاییز با یک چاقوی تیز با قیچی باغبانی قلمه هایی را به طول ۱۰ – ۵/۷سانتی متر جدا کنید. قلمه ها را می توان در پودر هومون ریشه زایی فرو برده و بعد در گلدانی با قطر دهانه ۸-۶ سانتیمتر حاوی کمپوست بذر و قلمه کاشت و یا در آب ریشه دار کرد. در هر رو ش ، برگها ی پایین قلمه را جدا کنید ، ممکن است در زیر خاک و یا آب ریشه دهی کنند. قلمه ها را رد دمای ۲۱-۲۰ درجه سانتیگراد ، نور مناسب وکافی ولی دور از تابش مستقیم خورشید نگاه دارید.

قلمه را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید تا تعرق را کاهش داده و عمل ریشه دهی را تسریع کنید. زمانیکه ریشه دهی که حدود ۲ ماه طول خواهد کشید انجام شد، کیسه پلاستیکی را بردارید تا گیاه در محیط طبیعی به رشد ادامه داده و بزرگ شود. گیاه را با کود مایع تغذیه کنید تا گیاهی مناسب و زیبا داشته باشید. سپس آن را به گلدانی با قطر دهانه ۱۱ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت منتقل کنید.

 روش ریشه دهی:

در روش ریشه دهی در آب، زمانی که طول ریشه ها به ۵ سانتیمتر رسید، قلمه ها را بیرون آورده و در گلدان هایی با قطر دهانه ۹ سانتی متر بکارید. دقت کنید که به ریشه ها صدمه نزنید.

از طریق کاشت بذر:

این گیاه را می توانید از طریق کشت بذر در سینی بذر، گلدان کوچک ویا ظرف مسطح، حاوی کمپوست مخصوص و بذر و قلمه نیز تکثیر کنید. ازاواسط تا اواخر بهار، بذرها را به صورت پراکنده بکارید ودر دمای ۲۱-۲۰ درجه سانتیگراد نگاه دارید . زمانیکه نهال های بذری به اندازه کافی بزرگ شدند، آنرا بیرون آورید و در گلدانی با قطر دهانه ۶-۹ حاوی پیت و پرلایت بکارید.

مطالب مرتبط :

معرفی و توضیح در باره ی گیاه سینره و روش مناسب برای تکثیر آن

توضیحات درباره گیاه سینره سینره گیاهی گلدار از خانواده asteraceaeاست...

شـرایـط نگـهـداری گیاه لیسیانتوس : روش آبـیاری، نـور، دما و خاک مناسب

شـرایـط نگـهـداری لیسیانتوس آبـیاری : به آبیاری منظم و مرتب...

معرفی روش های تکثیر گل پامچال و گلدهی آن و شناخت بیماری های گل

تکثیر گل پامچال ۱– تکثیر با بذر زمان کاشت بذر...