روش مناسب کاشت بذر آدنیوم و نگهداری و رسیدگی به آن جهت رشد مناسب

روش مناسب کاشت بذر آدنیوم

۱- تهیه بذر مناسب

۲- تهیه سینی کشت مناسب

۳-خاک مناسب بستر کشت: پیت ماس

۴-تهیه سنگ ریزه جهت زهکشی بستر کشت

۵-تهیه قارچ کش و حشره کش مناسب

۶- قراردهی پیت ماس در یک تشت و افزودن مقداری آب به آن جهت خیس خوردن کل لایه ها (این مرحله رو میشه حذف کرد و به جای آن پیت ماس رو بدون خیس دادن اولیه و به صورت خشک روی سنگریزه ها ریخت و سپس با جریان ملایم آب اقدام به آبشویی کرد تا کل لایه ها خوب خیس بخورند)

۷_ قرار دهی سنگ ریزه ها ته سینی کشت جهت زهکشی (یک سانت)

۸_ ریختن پیت ماس خیس خورده در سینی(چنانچه پیت ماس خشک رو به بستر اضافه کردید, در این مرحله احتیاج به آبشویی کامل بستر دارید)

۹- قارچ کش و حشره کش (کاربندازیم و دیازینون چهار در هزار ) رو درون سمپاش ریخته و اقدام به سم شویی بستر کشت میکنیم، تا جایی که سم از سوراخ های ته سینی خارج شود. بعد اینکه مطمئن شدیم تمام خاک داخل سینی کشت آغشته به حشره کش و قارچ کش شده، سینی کشت رو به مدت ۲۴ ساعت در مکان سایه قرار میدهیم.

۱۰-بعد مدت ۲۴ ساعت اقدام به شستن بستر کشت میکنیم. تا حدی بستر را آب پاشی میکنیم که آب از سوراخ های ته سینی خارج شود و مطمئن شویم که سم ها بخوبی شسته و خارج شده اند.

۱۱_ در این مرحله اقدام به قرار دادن بذرها در حفره های سینی کشت مینماییم. اگر سینی کشت شما حفره ای نیست، بذرهارو با فاصله دو سانت روی بستر قرار دهید.

۱۲-در مرحله آخر محلول قارچ کش پریویکور رو با دوز یک به هزار بر روی بستر کشت سمپاشی میکنیم.

-دمای مناسب محیط ۲۲_۲۸ درجه سلسیوس

-رطوبت نسبی ۶۰ تا ۸۰ درصد.

-دوره قارچ کشی در سه ماهه اول هر ۱۰ روز با دوز ۱/۵ به هزار .

-دوره قارچ کشی در سه ماهه دوم هر ۱۵ روز با دوز ۱/۵ به هزار

دوره قارچ کشی در سه ماهه سوم هر ۲۰ روز یکبار با دوز ۱/۵ در هزار

مطالب مرتبط :

روش های تکثیر گیاه پیچ گلیسین : روش قلمه، روش خوابانیدن، روش کاشت بذر

تکثیـر گیاه یپچ گلیسین الف. روش قلمه: استفاده از قلمه...

معرفی تکثیرگیاه لیسیانتوس و بیان دمای مناسب برای جوانه زنی گیاه

تکثیر لیسیانتوس  آسانترین راه تکثیر این گیاه از طریق کاشت...

بررسی تکثیر گیاه آشینانتوس به روش های قلمه زدن، خوابانیدن و کاشت بذر

  تکثیر گیاه آشینانتوس روش قلمه زدن: از قلمه چوب...