معرفی روش های تکثیر گل پامچال و گلدهی آن و شناخت بیماری های گل

تکثیر گل پامچال

۱– تکثیر با بذر

زمان کاشت بذر را با توجه به دمای محیط در زمان کاشت و نیاز گیاه به هوای خنک در نظر میگیرند فراهم کردن این شرایط به طور مصنوعی ضروریست. در برخی مناطق مانند اصفهان بذرها در اواسط بهار و در برخی مناطق دیگر در مرداد ماه کشت میشوند.  بذر پامچال به سرعت قوه نامیه ی خود را از دست می دهد بنابراین باید بذر تازه کشت شود. بذرهای یکساله پامچال تا ۵۰ درصد قوه نامیه ی خود را از دست می دهند.

۲– تقسیم بوته:

شما میتوانید بوته گیاه را بعد از یک آب دهی مفصل از گلدانش بیرون بیاورید و ریشه ها را از هم جدا کنید و در گلدانهای مجزا بکارید. دلیل آبدهی به گیاه قبل از تکثیر این است که ریشه ها رطوبت داشته باشند و به راحتی از هم باز و جدا شوند و آسیبی به ریشه گیاه وارد نشود.

گلدهی:

به طور کلی، گلدان های پامجال در یک شاسی سرد به تدریج در زمستان به گل می روند. برای تحریک گلدهی، گونه های مختلف پامچال نیازهای ویژه ای دارند.

به عنوان مثال:

Primula malacoidesدر شرایط روز کوتاه و دمای خنک به گل می رود ولی روزهای بلند، مانع گلدهی آن می شود.

Primula obconica نیاز به تیمار سرمایی و یا دوره نوری خاصی ندارد.

تعویض گلدان را زمانی انجام دهید که خاک گلدان خشک است. گلدان را برگردانید به کف گلدان چند ضربه بزنیدتا گیاه بیرون بیاد. گیاه را به گلدان جدیدی که ته ان را مقداری ماسه دانه درشت جهت زهکشی مناسب و مقداری خاک مناسب ریخته شده منتقل کنید اطراف گیاه را با خاک پرکنید و بعد از کاشت گلدان را ابیاری کنید

بیماری ها

زردی و سوختگی حاشیه برگها می تواند در اثر آبیاری بیش از حد، PHبالا (کلروز آهن)، و کمبود منیزیم ایجاد شود. سمیت آمونیوم، نیتروژن زیادی . EC بالا می تواند منجر به آسیب دیدگی ریشه و نیز مشکلات برگی شود. برگ های بزرگتر از حد، در اثر نیتروژن زیادی یا دمای بالا ایجاد می شود.

 

مطالب مرتبط :

معرفی روش تکثیر و پرورش گل همیشه بهار و شناخت حشرات و بیماری های آن

گل همیشه بهار گل همیشه بهار یک گیاه یکساله و...

شـرایـط نگـهـداری دیسکیدیا :نور، آبیاری، خاک، دما و رطوبت و بیان روش تکثیر

شـرایـط نگـهـداری دیسکیدیا نـور : نور زیاد (فیلتر شده) درخانه...

معرفی گیاه هیپوئستس و توضیح انواع شکل و رنگ گیاه و شرایط نگهداری آن

 هیپوئستس این گیاه با نام علمی hypoestes phyllostachya به خانواده...