معرفی و بررسی آفات و بیماری های گیاه آشینانتوس و روش درمان آن ها

آفات و بیماری آشینانتوس

شته:

شته می‌تواند موجب بد شکل شدن نواحی جوان گیاه و در موارد حلمه شدید، موجب کوتاهی قامت گیاه شود. بر اثر ماده چسبناک عسلک برگهای گیاه چسبناک می‌شوند.

شپشک و کنه ها:

شپشک آرد آلود بر روی نواحی زیرین برگها و بر روی ریشه‌ها می‌تواند فعالیت کند. گیاه ضعیف می‌شود و در موارد آلودگی شدید ممکن است گیاه از بین برود. این حشره نیز ماده چسبناک عسلک را تولید می‌کند. کنه‌های گیاهی موجب زرد شدن برگسار و کاهش رشد رویشی گیاه می‌شوند. برگهای جوان چروکیده و شکننده می‌شوند و ممکن است از بین بروند.

تریپس:

تریپسها موجب پیچیده شدن و بدشکل شدن برگها و ظهور رگه‌های خاکستری – نقره‌ای در نواحی می‌شوند که از آنجا تغذیه کرده‌اند. تریپس می‌تواند ویروس لکه‌حلقوی پژمردگی گوجه فرنگی را به این گیاه منتقل کند.اگر تعداد آفات اندک است با تکه پارچه‌ای مرطوب آنان را از روی گیاه بردارید و اگر شدت حمله آنان زیاد است از سموم آفت‌کش سیستماتیک استفاده کنید.

کپک بوترتیس :

کپک بوترتیس بخصوص بر روی برگهای پایین قلمه‌ها ظاهر می شود. زخمهای آبدار تشکیل می‌شود که تبدیل به لکه‌های سیاه رنگ می‌شوند که به تدریج تمامی پهنک برگ را دربر گرفته و شاید گلها را نیز گرفتار سازد. در نهایت نواحی آلوده با لایه ای پودری و خاکستری پوشانده میشوند. برای جلوگیری از شیوع این بیماری باید از مرطوب شدن برگسار در زمان آبیاری جلوگیری شود . این بیماری در هوای سرد و مرطوب بیشتر شیوع می‌یابد و در صورت لزوم از سموم قارچکش استفاده شود.

لکه برگی:

لکه برگی از دیگر بیماریهای قارچی این گیاه است. لکه‌ها به شکل نواحی ابدار ظاهر می شوند و به تدریج بزرگ و قهوه‌ای می‌شوند. لکه‌ها حاشیه‌ای ارغوانی قرمز می‌یابند و مرکزی زرد رنگ در آن تشکیل می‌شود. ریزش برگ ممکن است روی دهد. باید از مرطوب شدن برگسار حین آبیاری و ابیاری بیش از اندازه گیاه خودداری کرد و در صورت لزوم از سموم قارچ‌کش استفاده نمود. در نوع دیگری از بیماری لکه برگی، لکه ها بیشتر در لبه، نوک و یا نواحی رگبرگی آسیب دیده در برگها بوجود می‌آیند. نواحی آلوده قهوه‌ای تیره و آبدار می‌شوند. در این نوع لکه برگی نیز باید از خیس شدن برگها جلوگیری کرد و در صورت لزوم از سموم قارچکش استفاده کرد.

سوختگی ریزوکتونیا:

سوختگی ریزوکتونیا موجب می‌شود تا پوششی قهوه‌ای رنگ نواحی از گیاه را در بر گیرد. این پوشش بر روی سطح بس تر کاشت نیز ممکن است مشاهده شود.

سوختگی جنوبی:

سوختگی جنوبی تمامی قسمتهای گیاه را می‌تواند مبتلا کند اما اکثرا بر روی ساقه و برگ دیده می‌شود. بر روی ساقه نواحی آبدار و زخمهای نکروزه در نزدیکی سطح خاک دیده می‌شود. ساقه در نهایت میپوسد و پژمرده می‌شود

مطالب مرتبط :

بیان مشخصات گل های گیاه هویا و معرفی آفات و بیماری های شایع گیاه

مـشـخـصـات گـل هـای گیاه هـویـا گل های تمامی انواع گیاهان...

توضیحات درباره استرولوبا و بیان شرايط نگهداري ، بیماری ها و روش تكثيرگیاه

توضیحات درباره استرولوبا گیاه astroloba Astroloba  از گیاهان گلدار در...