معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس - دارای عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک و اسید آمینه-2-omex bio 20 gold

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس – دارای عصاره جلبک

کود بیو بیست (کود بیو ۲۰) دارای چهارده عنصر مورد نیاز گیاهان می باشد. در جریان باشید که برنامه تغذیه گیاهان خیلی باید اصولی و دقیق باشد چون افراط و یا تفریط در نوع کوددهی باعث از هم گسیختگی و یا کمبود یک عنصر دیگر می گردد و در واقع گیاه دچار تضاد یونی در گیاه می گردد

مثلا با افزایش میزان فسفر در پای ریشه گیاه بشدت دچار کمبود روی و گاها ازت می گردد. کمبود روی در درختان میوه خیلی خیلی تاثیر گذار است. شرکت امکس خوشبختانه این نقیصه را بر طرف کرده عناصر مورد نیاز گیاه اعم از میکرو و ماکرو را با هم در نظر گرفته و آنهم بصورت کلات شده یعنی اینکه پتانسیل بار الکترونیکی در پای ریشه افزایش یافته و کمک به ریشه در جذب مواد ماکرو و میکرو می کند.

از مزایای دیگر این کود امولیسون شده است و بصورت پوششی روی گیاه قرار گرفته و جالبه که ضمن براق نمودن و تمیز نمودن برگهای گیاه سریعا از طریق برگ و ساقه جذب گیاه می گردد. مهمترین مزیت این کود اینه که ازت اوره این کود صفر است.ازت اوره برای گیاهان آپارتمانی مناسب نیست چون اولا در اولین آبشویی ازت مورد نیاز گیاه از دسترس خارج می گردد و در ثانی باعث افزایش ph خاک و در نهایت کمبود عناصر مثل آهن و روی می گردد پس این کود بصورت ازت آمونی است و بسیار مناسب گیاه.

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس – دارای عصاره جلبک

امکس یکی از بزرگترین شرکت های انگلیسی تولید کود کشاورزی
امکس یکی از بزرگترین شرکت های انگلیسی تولید کود کشاورزی

در نهایت شرکت امکس با افزودن سه عنصر از جمله جلبک دریایی کلپک و اسید هیومیک و اسید آمینه انقلابی را در شرکت امکس ایجاد نمود .حالا با این وجود این کود هفده عنصر مورد نیاز گیاه را بصورت کلات شده در اختیار گیاه قرار می دهد.
جلبک دریایی مستحضر باشید کمک شایانی به رشد و نمو و توسعه ریشه و حجیم شدن ریشه می نماید.
اسید هیومیک برای گیاهان و خاک و بستر گیاهان از ضروریات و ملزومات است.اسید هیومیک در خاک حدود بیست عملکرد را در راستای رشد و نمو و اصلاح خاک انجام می دهد.در واقع کشورهای مدرن در عرصه کشاورزی مثل آمریکا هلند و انگلستان از اسید هیومیک بعنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در برنامه تغذیه ای گیاهان و محصولات کشاورزی خود استفاده می کنند.
و از دیگر مزایای کود گلد نسبت به بیو بیست استفاده شرکت امکس از اسید آمینه ها در این محلول است.مستحضر باشید که اسید آمینه کمک موثری در بر طرف نمودن استرس های محیطی اعم از کمبود رطوبت.خشکی و …نموده و در تقویت ریشه زایی و نیز افزایش عملکرد پروتیین سازی در گیاه موثر می باشد.

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس – دارای عصاره جلبک

کود بیو بیست چیست ؟

کود بیو بیست دارای شانزده عنصر مورد نیاز گیاهان می باشد.در جریان باشید که برنامه تغذیه گیاهان خیلی باید اصولی و دقیق باشد.چون افراط و یا تفریط در نوع کود دهی باعث از هم گسیختگی و یا کمبود یک عنصر دیگر می گردد.در واقع دچار تضاد یونی در گیاه می گردد.مثلا با افزایش میزان فسفر در پای ریشه گیاه بشدت دچار کمبود روی آهن و گاها ازت می گردد.کمبود روی در درختان میوه خیلی خیلی تاثیر گذار است.خوب شرکت امکس خوشبختانه این نقیصه را بر طرف کرده عناصر مورد نیاز گیاه اعم از میکرو و ماکرو را با هم در نظر گرفته و آنهم بصورت کلات شده.یعنی اینکه پتانسیل بار الکترونیکی در پای ریشه افزایش یافته و کمک به ریشه در جذب مواد ماکرو و میکرو می کند.از مزایای دیگر این کود امولیسون شده است و بصورت پوششی روی گیاه قرار گرفته و جالبه که ضمن براق نمودن و تمیز نمودن برگهای گیاه سریعا از طریق برگ و ساقه جذب گیاه می گردد.مهمترین مزیت این کود اینه که ازت اوره این کود صفر است.ازت اوره برای گیاهان آپارتمانی مناسب نیست چون اولا در اولین آبشویی ازت مورد نیاز گیاه از دسترس خارج می گردد و در ثانی باعث افزایش ph خاک و در نهایت کمبود عناصر مثل آهن و روی می گردد.پس این کود بصورت ازت آمونی است و بسیار مناسب گیاه.

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس – دارای عصاره جلبک
در نهایت شرکت امکس با افزودن سه عنصر از جمله جلبک دریایی کلپک و اسید هیومیک و اسید آمینه انقلابی را در تغذیه گیاهان ایجاد نمود .حالا با این وجود این کود شانزده عنصر مورد نیاز گیاه را بصورت کلات شده در اختیار گیاه قرار می دهد.

کود بیود بیست گلد – bio 20 gold

جلبک دریایی مستحضر باشید کمک شایانی به رشد و نمو و توسعه ریشه و حجیم شدن ریشه می نماید.
اسید هیومیک برای گیاهان و خاک و بستر گیاهان از ضروریات و ملزومات است.اسید هیومیک در خاک حدود بیست عملکرد را در راستای رشد و نمو و اصلاح خاک انجام می دهد.در واقع کشورهای مدرن در عرصه کشاورزی مثل آمریکا هلند و انگلستان از اسید هیومیک بعنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در برنامه تغذیه ای گیاهان و محصولات کشاورزی خود استفاده می کنند.

برای خرید کود بیو بیست گلد بر اینجا کلیک نمایید

و از دیگر مزایای کود گلد استفاده شرکت امکس از اسید آمینه ها در این محلول است.مستحضر باشید که اسید آمینه کمک موثری در بر طرف نمودن استرس های محیطی اعم از کمبود رطوبت.خشکی و …نموده و در تقویت ریشه زایی و نیز افزایش عملکرد پروتیین سازی در گیاه موثر می باشد.
و اینه الحق و انصاف از کودهای موجود در ایران و حتی تولید شده در ایران این برند یکی از بهترینها است.

 

معرفی کود بیویست گلد شرکت امکس – دارای عصاره جلبک

مطالب مرتبط :

نگهداری گل ژربرا و معرفی شرایط مساعد برای کاشت، رشد و تکثیر آن

نگهداری گل ژربرا این گیاه نسبت به طول روز بی...

شـرایـط نگـهـداری دیسکیدیا :نور، آبیاری، خاک، دما و رطوبت و بیان روش تکثیر

شـرایـط نگـهـداری دیسکیدیا نـور : نور زیاد (فیلتر شده) درخانه...