hypoestes phyllostachya

 هیپوئستس

این گیاه با نام علمی hypoestes phyllostachya به خانواده acanthaceae تعلق دارد و بومی جزایر گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوس هند است. در زبان انگلیسی به دلیل لکه های فراوان بر روب برگ این گیاهان انان ploka dot plant خوانده میشوند در ایران نیز به این گیاه خال صورتی و گل سنگ گفته میشود .هیپوئستس گیاهی علفی است که همانند یک بوته کوچک رشد میکند و طرحهای رنگبن برگهایش ان را به گیاهی جذاب و دوست داشتنی تبدبل کرده اندازه و رنگ لکه های موجود بر روی برگها متفاوت است.

شکل ورنگ گیاه هیپوئستس:

شکل معمول و متداول این گیاه برگهای سبز رنگی دارد که نقاط بیشمار صورتی رنگی بر روی ان وچود دارد اما نمونه های دیگر نیز تکثیر و پرورش داده میشود که لکه های سفید یا قرمز بر روی پهنخ برگ انان مشاهده میشود
از نظر تجاری هیپوئستس در دو گروه قرار میگیرد splash select series که بر روی برگهای سبز این گیاهان چهار رنگ صورتی .سفید .صورتی پر رنگ و قرمز وجود دارد که نواحی بزرگی از پهنه برگ را زیر پوشش خود میبرند  و confetti series که بر روی برگهای سبز این گیاه یکی از چهار رنگ یاد شده وجود دارد و تعداد لکه ها نیز از گروه قبل کمتر است برخی از پرورش دهندگان براساس رنگ غالب لکه های موجود بر روی برگ این گیاهان رل در ۳گروه قرار میدهند :
۱*با نقاط قرمز
۲*با نقاط سفید
۳*با نقاط صورتی
هیپوئستس اصولا گیاه

ی چند ساله است اما در فضای ازاد میتوان به عنوان گیاه یکساله نیز از ان استفاده کرد که به این منظور از بذر گیاه برای تکثیر انبوه ان استفادع میشود این گیاهان در فضای ازاد کاشته میشوند و با امدن سرما از بین خواهند رفت در طی فصل رشد ارتفاع گیاه هیپوئستس اغلب به ۴۵سانت میرسد برای گرفتن بذر از گیاه باید گیاه دو ساله شود تا بتواند گل دهد گلهای گیاه در سراسر سال تشکیل میشوند و رنگ انها متغیر و صورتی کمرنگ .صورتی. صورتی ارغوانی و سفید است .بعد از انکه گلها بر روی گیاه خشک میشود میتوان انها را جمع کرد و از بدر برای تکثیر استفاده کرد .