New Zealand flax

شـرایـط نگـهـداری کنف نیوزیلندی New Zealand flax

آبیـاری:

گیاهان توسعه یافته و بالغ نیاز آبی کمی دارند و نسبتا به خشکی مقاوم هستند البته این مسئله نمی بایست منجر به خشکی کشیدن آنان به خصوص در انواع گلدانی شود .
می توان با توجه به سایز گلدان زمانی که سطح خاک تا حدود ۵ سانتیمتری خشک شده است نسبت به آبیاری گیاهان اقدام کرد .
خیس بودن دائمی خاک یکی از دلایل پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه است. خشکی کشیدن بیش از اندازه نیز موجب سوختگی نوک و حاشیه برگها ، پژمردگی و در نهایت خشک شدن گیاه می شود.

نـور:

مکانی با نور کامل آفتاب (حداقل ۷_۶ ساعت نور مستقیم آفتاب ) برای این گیاه مناسب است البته اگر منطقه زندگی شما تابستان بسیار گرم دارد و یا اینکه این گیاه را به طور کل به شکل گلدانی پرورش می دهید بهتر است که در طی فصل تابستان آنرا در جایی قرار دهید که از ظهر به بعد از سایه برخوردار باشد . مکانهای بیش از اندازه سایه و کمبود نور مستقیم بخصوص در انواع ابلق موجب کم رنگ شدن رنگها و عدم زیبایی کامل برگسار این گیاهان می شوند.

دمـا :

این گیاه به طور کل مناسب مناطق سردسیری نیست . اگرچه برخی از انواع این گیاه سرما را تا ۱۷- درجه سانیگراد تحمل می کنند اما این در رابطه با تمامی انواع این گیاه صدق نمی کند و برای اطمینان از زنده ماندن این گیاه در طی فصل سرد توصیه می شود دمای محیط نگهداری بخصوص برای انواع گلدانی آن از صفر درجه  پایین تر نیاید که حتی در این صورت امکان سرمازدگی برگها وجود دارد به همین دلیل بهتر است که  برای جلوگیری از هرگونه آسیب به برگسار گیاه همیشه در جایی نگهداری شود که دما بالاتر از ۵ درجه باشد . گرمای هوا نیز تا حدود ۳۵ درجه مشکلی را برای گیاه ایجاد نمی کند البته توجه داشته باشید هر مقدار که هوا گرمتر باشد اولا بهتر است در مکانی گیاه قرار بگیرد که عصر هنگام از سایه برخوردار باشد و دوما نسبت به آبیاری گیاه می بایست با دقت بیشتری عمل کرد تا گیاه بیش از اندازه  دچار خشکی خاک نشود.

خـاک :

نسبت به خاک سختگیر نیست اما به دلیل حساسیت گیاه به پوسیدگی طوقه و ریشه ها به واسطه ماندگاری آب و خیس بودن همیشگی خاک بهتر است از خاکی با زهکش خوب که محتوی شن و ماسه است استفاده شود . نیاز غذایی این گیاه خیلی زیاد نیست مثلا می توان با استفاده از کود ضعیفی همانند ۱۰ ۱۰ ۱۰ یک بار در اوایل بهار و بار دوم در اوایل تابستان نیاز کودی آنرا برطرف کرد و یا اینکه می توان اوایل فصل رویش در صورتی که گیاه در فضای باز کاشته شده باشد از لایه ای از خاک برگ یا کود پوسیده دامی به ضخامت ۷_۵ سانتیمتر بر روی سطح خاک استفاده کرد البته این مواد را با فاصله حدود حداقل ۱۰ سانتیمتری از طوقه گیاه بدهید زیرا وجود این مواد در اطراف طوقه موجب ماندگاری آب در اطراف طوقه و افزایش احتمال پوسیدگی آن می شود.