W. floribunda

معـرفـی گیـاه پیچ گلیسین

مـشـخصـات ظاهـری:

گلها به شکل گل آذین خوشه ای که طول محور آن ۸۰_۱۰سانتیمتر است شکوفا می شوند و به رنگهای سفید، صورتی، بنفش و ارغوانی هستند. فصل گلدهی در اغلب نمونه های آسیایی در بهار و در نمونه های آمریکایی و ژاپنی در اواخر تابستان است. گل برخی از انواع بخصوص نمونه هایی که بومی کشور چین هستند معطر نیز هست. این گیاهان به شکل میانگین حدود ۵۰ سال می توانند عمر کنند.

معرفی برخی گونه های محبوب:

W. floribunda

که با نام پیچ گلیسین ژاپنی Japanese wisteria حدود ۳۰_۹ متر رشد می کند. طول گل آذین این گونه طویل تر از سایر گونه های پیچ گلیسین است و می‌توانند حتی به ۵۰ سانتیمتر نیز برسند و زمان گلدهی اوایل تا اواسط بهار است و گلها به رنگ سفید، صورتی، ارغوانی و آبی و معطر هستند. محور برگ ۳۰_۱۰ سانتیمتر طول دارد و هر برگ مرکب حاوی ۱۳_۹ برگچه به طول ۶_۲ سانتیمتر است.

W. frutescens

با نام پیچ گلیسین آمریکایی American wisteria شناخته می شود حدود ۱۵ متر رشد می کند گل آذین ۱۵_۵ سانتیمتر رشد می کند و گلهایی به رنگ آبی-ارغوانی دارد که در اواخر بهار _اوایل تابستان شکوفا می شوند.

W. sinensis

با نام پیچ گلیسین چینی Chinese wisteria شناخته می شود حدود ۳۰_۲۰ متر ارتفاع می یابند و طول محور برگ مرکب آن ۳۰_۱۰ سانت است و ۱۳_۹ عدد برگچه به طول ۶_۲سانتیمتر دارد. گلها سفید، بنفش و آبی هستند و طول گل آذین ۲۰_۱۵ سانت است که در بهار کشوفا می شوند.

هـرس :

جوانه های گل بر روی ساقه های حاصل از رشد سال قبل (شاخه های یک ساله ) شکل می‌گیرند بنابراین با هرس و  سرزنی ساقه های جانبی می توان رشد ساقه های جدید را تحریک کرد. پیچ گلیسین را دو بار در سال می توان هرس کرد یکی اواخر زمستان/اوایل بهار است که منظور از این هرس حفظ چهار چوب اصلی گیاه و حذف کردن ساقه های اضافی و یا کنترل کردن رشد و طول ساقه هایی است که بیش از اندازه بلند شده اند. بنابراین در این موقع از سال ساقه هایی را که بسیار بلند شده اند را می توان تا حدود نصف طول آنان و یا حتی به شکلی که ۳_۲ جوانه بر روی آنها باقی بمانند کوتاه کرد.

هرس بعد در طی اواسط تابستان روی می دهد و هدف از آن تحریک رشد سیخک هایی است که مسئول شکل دهی به گلها در سال آتی و آینده هستند . هدف دیگر کنترل رشد ساقه هایی است که بعد از اتمام فصل گلدهی با سرعت هر چه تمام بلند می شوند و ممکن است به شکل یک مزاحم عمل کنند. البته اگر بلند شدن این ساقه ها مزاحمتی نیست و در مکان کاشت ، گیاه فضای کافی دارد می توان از کوتاه کردن آنان صرف نظر کرد و آنها را بروی داربستی مناسب هدایت کرد . به هر حال در هرس تابستانه  ساقه هایی جوان و سرسبز را انتخاب می کنیم و آنها را سرزنی می کنیم.